Jabatan Tenaga Kerja Sarawak merupakan salah sebuah Jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jabatan ini mula beroperasi pada 26 Julai 1960 dengan kekuatan anggota seramai enam (6) orang. Bilangan anggota pada Disember 2020 adalah seramai 219 orang pegawai dan kakitangan. Daripada jumlah tersebut seramai 134 adalah penguatkuasa jawatan Skim Sosial (S) dari Gred S19 hingga S54 dan seorang JUSA C. Selebihnya ialah jawatan gunasama. Dengan jumlah  anggota tersebut, Jabatan ini mampu memberi perkhidmatan yang dengan cekap dan yang terbaik.


 Sebelum penubuhan Malaysia, fungsi Jabatan ini dilaksanakan oleh Pejabat Residen dan Daerah. Selepas 16 September 1963, fungsi berkenaan diambil alih oleh Kementerian Buruh pada ketika itu sebelum ditukar nama kepada Kementerian Sumber Manusia. Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ketika itu juga dikenali sebagai Jabatan Buruh Sarawak. Mulai 29 November 2002, Jabatan ini telah mengambil alih peranan Jabatan Tenaga Rakyat di Sarawak.  Jabatan Buruh Sarawak ditukar nama kepada Jabatan Tenaga Kerja Sarawak pada tahun 2003.

Di bawah Inter-Governmental Committee (IGC) Report 1962, Pesuruhjaya Buruh Sarawak yang kini digelar Pengarah Tenaga Kerja Sarawak bertanggungjawab secara langsung kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia melalui Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia dalam semua aspek penguatkuasaan dan pentadbiran undang-undang perburuhan di Sarawak.

Pada 25 Januari 2010, Pusat JobsMalaysia (JMC) di Kuching dan JobsMalaysia Point (JMP) di semua Pejabat Tenaga Kerja di Sarawak pernah diwujudkan dan bertindak sebagai pusat sehenti (one stop centre) bagi perkhidmatan pekerjaan. Fungsi utamanya ialah untuk membantu penempatan pencari kerja tempatan melalui platform portal JobsMalaysia.

Background

Image

Gambar : Bangunan UTC di Jalan Bukit Mata, Kuching

Pada 18 Julai 2013, apabila Urban Transformation Centre (UTC) atau Pusat Transformasi Bandar ditubuhkan di Jalan Bukit Mata, Kuching, Jabatan Tenaga Kerja Sarawak juga pernah membuka pejabat kecil sebagai Pusat JobsMalaysia (JMC) di sana sebelum ditutup pada September 2020 apabila fungsi perkhidmatan pekerjaan di Jabatan ini telah diambil alih oleh PERKESO. Portal JobsMalaysia telah digantikan oleh My Future Job di bawah PERKESO.

Background

Jabatan Tenaga Kerja Sarawak beribu pejabat di Kuching dan mempunyai 16 buah Pejabat Tenaga Kerja yang beroperasi di Sarawak. Tarikh penubuhan Pejabat Tenaga Kerja berkenaan adalah seperti berikut:

Image

Gambar : Ruang Pejabat Pusat JobsMalaysia (JMC) di UTC, Jalan Bukit Mata, Kuching

Image
Terms & ConditionsPrivacy PolicySecurity PolicyCopyright Notice

©2019 All Right Reserved, Department of Labour Sarawak JTKSWK Portal - Best Viewed 1366x 768 Resolution with Google Chrome and Mozilla Firefox 17.0.1
Last Updated On: 20/04/2024